:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
08มิ.ย. 2015

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาชั้น9 และชั้นดาดฟ้า

จิตลดา บำรุงพงษ์ 12:09:50 จำนวนคนอ่าน 314

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาชั้น9 และชั้นดาดฟ้า ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ ชั้น 4 ห้อง 403 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558