:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22ก.ย. 2015

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษากองเกียรติยศเพื่อร่วมเป็นเกียรติแก่บัณฑิต

suwannee 13:25:11 จำนวนคนอ่าน 323

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษากองเกียรติยศเพื่อร่วมเป็นเกียรติแก่บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
นักศึกษาที่มีความปรัสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษากองเกียรติยศสามารถลงชื่อได้ที่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น8 อาคาร 40
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
ดูรายละเอียดเพิ่่มเติมตามไฟล์แนบ