• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
28ต.ค. 2015

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงการจัดทำศูนย์ผลิตนวัตกรรมต้นแบบฯ

นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์ 14:34:52

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงการจัดทำศูนย์ผลิตนวัตกรรมต้นแบบ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
<<<ตามรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ>>