:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
09มิ.ย. 2016

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง ในระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี (สถ.บ.) ปี 2559 (เพิ่มเติม)

นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์ 13:26:57 จำนวนคนอ่าน 1257


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สถอ.) ปี 2559 (เพิ่มเติม)
<<โปรดคลิกดูรายชื่อที่เอกสารแนบ (PDF) ไฟล์ที่ลิงค์ด้านล่างนี้>>