• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
26มิ.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกอาจารย์ (เลขที่ 1920)

กุศลิน บัวแก้ว 13:30:45

คณะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 1920 สังกัดภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ตามประกาศแนบ