:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
16มี.ค. 2018

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พษ 352)

กุศลิน บัวแก้ว 06:34:02 จำนวนคนอ่าน 258

คณะได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พษ 352) เรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศแนบ