:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
07เม.ย. 2015

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการโลกทัศน์อาชีพ

suwannee 16:25:09 จำนวนคนอ่าน 195

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการโลกทัศน์อาชีพ
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
โครงการข้าวนครหลวง
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท โอสภสภา จำกัด (อยุธยา)

นักศึกษาและศิษย์เก่าลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษา
อาคาร 40 ปี ชั้น 1
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ค่ะ