:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24เม.ย. 2015

การประกวด KMUTNB MC CONTEST 2015 ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

suwannee 10:28:47 จำนวนคนอ่าน 325

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน ได้จัดการประกวด KMUTNB MC CONTEST 2015 ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลป๊อบปูล่าโหวตได้แก่น้องณัฏยา เทพแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่น้องกรกช ชูยิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ //ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องทั้ง2คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะของเรา

ยินดีกับน้องๆ คนเก่งด้วยจร้า