:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
26มิ.ย. 2015

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

suwannee 10:26:01 จำนวนคนอ่าน 298

ประกาศคณะกรรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้ค่ะ