:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13ส.ค. 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์

กุศลิน 15:48:47 จำนวนคนอ่าน 307

ตามที่ ก.บ.ม. มจพ. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 1824 นั้น คณะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเตามรายละเอียดในประกาศที่แนบ