:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22ก.ย. 2015

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ (รหัส 350)

กุศลิน บัวแก้ว 20:52:00 จำนวนคนอ่าน 309

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รหัส พษ 350 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศที่แนบ