:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
28ก.ย. 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (พนักงานบริการ)

กุศลิน บัวแก้ว 11:53:56 จำนวนคนอ่าน 914

ตามที่ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ นั้น คณะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามไฟล์ประกาศแนบ