:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
19ม.ค. 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี (วทอ.)

suwannee 10:36:29 จำนวนคนอ่าน 1658

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี (วทอ.)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4ปี/5ปี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไหล์แนบนี้ค่ะ