:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24เม.ย. 2018

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกคน ปรับพื้น ฟรี!!!

suwannee 09:07:18 จำนวนคนอ่าน 2582


ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกคน ปรับพื้น ฟรี!!!

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกคน
ให้เข้าเรียนปรับพื้นตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ให้นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้อง PCE ชั้น 1 เวลา 9.00 น. เพื่อรับทราบรายละเอียดและตารางการเรียนปรับพื้นของแต่ละสาขา