ผลงานนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ในรายวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1 (Design for Business I) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ คนเก่งของเรา

4 พ.ย. 2564
อ่านแล้ว 1727 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


🙋‍♂️ร่วมชื่นชมภาพการเรียนการสอน และผลงานนักศึกษาชั้น ปีที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
📢ในรายวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1 (Design for Business I)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
อาจารย์ ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ คนเก่งของเรา ❤❤
💻โดยนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการศาตร์และศิลปะในหลักการออกแบบ การจัดการธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์สู่งานออกแบบเพื่อธุรกิจ
✌️ซึ่งรายวิชาได้มอบหมายโจทย์การออกแบบเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่อาคารพาณิชย์ ที่ผ่านกระบวนการ “Shop house Design” ที่ศึกษา และวิเคราะห์ตั้งเเต่ที่มาของที่ตั้งโครงการ การนำเสนอแนวคิด ตลอดจนการคิดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการออกแบบเอกลักษณ์ (Character) การนำสื่อเทคโนโลยี การทำ animation และ effect มาใช้ เพื่อส่งเสริม Environment Design เพื่อนำไปสู่ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา