• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
03มี.ค. 2015

เสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 1010

เสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ หน้าห้องประชุม Crystal Symphony ชั้น 4 อาคาร 41
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ