• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
21ก.ค. 2015

โครงการสื่อการเรียนการสอนเพื่อแบ่งบันสู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนซื้อวัสดุห้องสมุด

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 1036

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มอบเงินให้แก่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
โครงการสื่อการเรียนการสอนเพื่อแบ่งบันสู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนซื้อวัสดุห้องสมุด
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง Crystal Symphony ชั้น 4 อาคาร 41
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ