• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
17ก.พ. 2017

พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนีย์ยาจารย์

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 1049

พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนีย์ยาจารย์
เนื่องในวันรวมน้ำใจชาวมจพ. ประจำปี 2560