:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20พ.ย. 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 16:05:50 จำนวนคนอ่าน 206

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563