:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13ธ.ค. 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบริเวณชั้น 10 เพื่องานวิจัยและความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน

จิตลดา บำรุงพงษ์ 09:30:37 จำนวนคนอ่าน 187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบริเวณชั้น 10 เพื่องานวิจัยและความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน
<<---โปรดดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิ้งด้านล่างนี้--->>