:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05ก.พ. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับงานขึ้นรูปเซรามิกส์ชั้นสูง ประเภทแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 09:10:44 จำนวนคนอ่าน 190

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับงานขึ้นรูปเซรามิกส์ชั้นสูง ประเภทแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<<โปรดดาวน์โหลดเอกสารที่ลิ้งด้านล่างนี้>>>>