:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
01เม.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ลานแสดงนวัตกรรมร่วมสมัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 14:48:10 จำนวนคนอ่าน 258

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ลานแสดงนวัตกรรมร่วมสมัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โปรดคลิกไฟล์แนบด้านล่าง