:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22เม.ย. 2020

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test)

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 11:43:13 จำนวนคนอ่าน 202

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test) โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
เปิดรับสมัครสอบ โครงการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ K-StEP ครั้งที่ 3/2563 เริ่มรับสมัครวันที่ 25 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2563 รับจำนวน 150 คน
สมัครผ่าน www.kstep.kmutnb.ac.th
โอนค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี
033-1-00226-7 ///อย่าลืมแนบหลักฐานการโอนเงิน///