:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
19ม.ค. 2015

ประกาศ รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2557(กลุ่ม 2)

กองกิจการนักศึกษา 15:40:47 จำนวนคนอ่าน 161

ประกาศ รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2
ปีการศึกษา 2557(กลุ่ม 2)
นักศึกษาที่สนใจสมัครทุน ติดต่อรายละเอียดที่
งานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ห้อง 404
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2557
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบนี้ค่ะ