:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13มี.ค. 2018

รับสมัครนักศึกษา โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” ประจำปีการศึกษา 2561

วิชาการ 16:25:27 จำนวนคนอ่าน 206

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษา
โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” ประจำปีการศึกษา 2561
โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ