:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
23เม.ย. 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช.

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 18:14:16 จำนวนคนอ่าน 171

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช.