:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
17มิ.ย. 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 16:05:29 จำนวนคนอ่าน 228

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)