:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20มิ.ย. 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. เเละ ม.6

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 20:37:31 จำนวนคนอ่าน 240

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. เเละ ม.6