:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
27มิ.ย. 2020

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 22:10:57 จำนวนคนอ่าน 191

ประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี 4 ปี
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563