:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
30มิ.ย. 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการรับตรง

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 11:07:52 จำนวนคนอ่าน 196

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2