:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
03เม.ย. 2021

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช.

วิชาการ 20:01:21 จำนวนคนอ่าน 352

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช.