:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13เม.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วิชาการ 15:58:16 จำนวนคนอ่าน 417

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช.