:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
07มิ.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) TCAS รอบที่ 4 ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

วิชาการ 11:51:33 จำนวนคนอ่าน 343

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) TCAS รอบที่ 4 ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวช