:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
30พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 11:09:32 จำนวนคนอ่าน 300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<โปรดคลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างนี้>