:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
11มิ.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วิชาการ 15:11:36 จำนวนคนอ่าน 474

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1)
โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 2)