:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
12มิ.ย. 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) TCAS รอบที่ 4 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

วิชาการ 17:30:42 จำนวนคนอ่าน 413

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) TCAS รอบที่ 4 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6