ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

12 ต.ค. 2566
อ่านแล้ว 360 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📣📣📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 👇
1. ทุนเรียนดี จำนวน 26 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลน (โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต) จำนวน 21 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
3. ทุนขาดแคลน จำนวน 30 ทุน
มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุง การศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย
🔴เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วง วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS ในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ) นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
มีรายชื่อตามประกาศดังนี้ 👇
1.ให้นักศึกษา กรอกเอกสารการรับเงินให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลายมือชื่อให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรนักศึกษา
1.1 รายการรับเงินให้ใส่ชื่อทุนที่ได้รับ เช่น - ทุนเรียนดี จำนวนเงิน 5,000 บาท - ทุนอุดหนุนการศึกษา
จำนวน 3,000 บาท
✏️รายละเอียดการส่งเอกสารขอเบิกทุน 2/2566 >> รายชื่อผู้ได้รับทุนตามประกาศนี้ >>
ด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายโดย มจพ. นักศึกษาต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
📍เอกสารขอเบิกทุน
📍ตัวอย่างเอกสารขอเบิกทุน
2.แนบเอกสาร
2.1 ใบจองวิชาเรียน
2.2 ใบเสร็จรับเงินจ่ายค่าเทอม ที่ขอจากทางกองคลัง rco.kmutnb.ac.th ตามลิงค์นี้
📍ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
⏩ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง Google Drive โดยแยกตามภาควิชาและประเภททุนที่ได้รับ ตาม Link ด้านล่าง
https://drive.google.com/.../1Xc0gHg435YNXnqjgn2x1QHdEZs0.........................................................
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 ธ..ค. 66 เวลา 16.00 น.

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด

1. เอกสารขอเบิกทุน (251.77 KB)
2. ตัวอย่างเอกสารขอเบิกทุน (575.06 KB)
3. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน (1,452.58 KB)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา