อาจารย์ ดร.อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2544
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: anon.a@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Anon Anan-archa1, Sopa Visitsak1 and Joseph Khedari1,2, “THERMAL PERFORMANCE OF METALIZED FILM PACKAGE FILLED WITH PLASTIC STRAWS INSULATION”, The 5th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, Sep 27-29, 2016, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-04, pp. 45).
ผลงาน 2
Anon Anan-archa1 Joseph Khedari2 Jongjit Hirunlabh2 Preeda Chantawong3, “THERMAL PERFORMANCE OF METALIZED FILM PACKAGE FILLED WITH PLASTIC STRAWS INSULATION”, The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, May 27-28, 2019, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-04, pp. 28).
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2556-2563
อาจารย์พิเศษสาขาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2554-2563
สถาปนิกอาวุโส บริษัท แบบดี สตูดิโอ จำกัด
พ.ศ.2551-2554
สถาปนิกอาวุโส บริษัท อลอฟท์ ดีไซน์ จำกัด
พ.ศ.2548-2551
สถาปนิกอาวุโส บริษัท บีคอมพลีท จำกัด
พ.ศ.2546-2548
สถาปนิก บริษัท พี เอ อาคิเทค จำกัด
พ.ศ.2545-2546
สถาปนิก บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด
พ.ศ.2544-2545
สถาปนิก บริษัท ปวช. ลิขิตการสร้าง จำกัด
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
พ.ศ. 2563
หนังสือเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์กีบเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ISBN 978-616-565-760-0, 152หน้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา