อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: 2007 Bachelor of Fine Arts (Ceramics Design), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand
ปริญญาโท
: 2014 Master of Fine Art (Ceramics),
Silpakorn University, Thailand
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000-6814
Email: sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
2006 THE 14th National Ceramics Exhibition, Thailand
ผลงาน 2
2008 Line Color Design Exhibition, Thailand
ผลงาน 3
2009 Ce 24 Exhibition, Silpakorn University, Thailand
ผลงาน 4
2010 Student Work of the Department of Ceramics Exhibition, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhonpathom, Thailand
ผลงาน 5
2012 Ceramics Workshop 4 Institute and Exhibition, Thailand
ผลงาน 6
2015 Art and Design Workshop 2015 International, Thailand
ผลงาน 7
2017 Art and Design Workshop 2017 International, Thailand 2017 In Remembrance, at Tao Hong Tai ceramics Factory, Ratchaburi, Thailand 2017 Korat International Art and Culture Festival 2017
ผลงาน 8
2019 Workshop Va Trien Lam Gom Ceramics Workshop and Exhibition, Hanoi, Vietnam 2019 ​CLASS - Clay and Glass International Exhibition Bangkok, Thailand
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา