อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: piya.d@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
- กรรมการงานสถาปนิก “หมอบ้านอาษา” โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2560 - 2562
ผลงาน 2
- ผู้ช่วยให้คำปรึกษาในพื้นที่ “หมอบ้านอาษา” โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559 - 2556
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
- กรรมการงานสถาปนิก “หมอบ้านอาษา” โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2560 - 2562 - ผู้ช่วยให้คำปรึกษาในพื้นที่ “หมอบ้านอาษา” โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559 - 2556
ประวัติการทำงาน (Work History)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา